Sentrerende bønn

Hva er sentrerende bønn? Anna Ramskov Laursen, som har skrevet boken Veier til helhet, beskriver det slik: "Sentrende bønn er en enkel og lettlært meditasjonsform, som handler om å være og hvile hos Gud som bor i oss.[...] Den kan hjelpe oss til å leve ut fra det indre senteret vårt midt i hverdagen, med et indre rom av stillhet og med oppmerksomheten vendt mot at Gud er i alt."

Under denne fanen har vi samlet noe informasjon om sentrerende bønn.

Hilde Sanden Bjønness formidler sine tanker om sentrerende bønn og gir gode råd for den som vil prøve. Se her: Sentrerende bønn.

Asle Rossavik har oversatt Contemplative Outreachs offisielle brosjyre om sentrerende bønn til norsk:  Contemplative Outreach.

Hva skjer?

Bottom