Samtale mellom Anna Ramskog Laursen og en gruppe mennesker som sitter i en ring. Foran er det en meditasjonskrakk.

Kristen dypmeditasjon

Borgsø, Øyvind (2012): Lytte til Gud. Øvelser for redusert stress og økt nærvær i øyeblikket. Det Indre Liv. Nærværstrening og forskjellige meditasjonsøvelser i en kristen ramme.

Hof, Hans och Stinissen, Wilfrid (1972). Meditation och mystik. En antologi om djupmeditation, mystisk erfarenhet, avspänning. AB Verbum. Om mystikk, dypmeditasjon og forholdet mellom østlige meditasjonsformer og kristne kontemplative former.

Johnston, William (2002): Upplyst av kärlek. En handledning i kristen bön och djupmeditation. Stockholm: Veritas Förlag. Råd om praktisering av bønn og dypmeditasjon og om den åndelige veien i meditasjon, skrevet som brev til en venn.

Mases, Per (2008): Den indre hage – åpen mot himmelen. Om retreat, meditasjon og kristen mystikk. Oversatt av Ingunn Pettersen. Bergen: Efram Forlag. Mases gir en enkel innføring i za-zen og kristen dypmeditasjon, og i retreat og kristen mystikk.

Stinissen, Wilfrid (1994/1980): En bok om kristen dypmeditasjon. Oversatt av Åge Rønning. Oslo: Verbum Forlag. En innføring i kristen dypmeditasjon ut fra karmelitt-tradisjonen; utdyper også hva det vil si å leve meditativt i nuet; inneholder en del dypmeditasjonsøvelser.

Nettsteder

http://nordnes-verksteder.no/nettbutikk/treprodukter_/b_nnekrakk/:  selger bønne-/meditasjonskrakker

www.retreater.no: enkelte av retreatstedene her selger meditasjonskrakker, blant annet Tomasgården Retreatsenter og Sandom Retreatsenter.

www.zen.no: selger meditasjonskrakker og -puter.

Hva skjer?

Bottom