Illustrasjon av en hånd, svart-hvitt.

Karismatisk kontemplativ

Pursey, Barbara A.: Innover i bønnens landskap. Artikkelen inneholder en kortfattet og enkel innføring i kontemplativ bønn. Den egner seg særlig for mennesker som er berørt av karismatisk spiritualitet og som ønsker å utforske forholdet mellom karismatisk tradisjon og kontemplativ tradisjon. Forfatteren tilhører den reformerte teologiske tradisjonen: Hun tar bl.a. opp forholdet mellom meditasjon og kontemplasjon, hensikten med dypere bønn og vekst i bønnens landskap. Last ned artikkelen her: 29.10 Innover i bønnens landskap
NB! Hvis du ønsker å bruke teksten – distribuere den eller deler av den, skal du opplyse hvor det kommer fra.

Halldorf, Peter (2004): Du brennende kjærlighetsild. Ni betraktninger om Den Hellige Ånd. Oversatt av Asle Dingstad. Oslo: Luther forlag. Især side 49-62 som beskriver sammenhengen mellom tungetale, stillhet og Jesusbønnen.

Bilde øverst: Francesco Leland/Creativ Commons/Flickr

Hva skjer?

Bottom